YGS Başvuruları Başlıyor

Üniversiteye girişteki birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) başvurular, yarın başlayacak.
ÖSYM’nin internet  sitesinde yayımlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzuna  göre, ÖSYS’nin ilk sınavı olan YGS’ye başvurular 2-15 Ocak, Lisans Yerleştirme  Sınavlarına (LYS) başvurular ise 22-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

2013-ÖSYS Kılavuzu ile aday başvuru formuna ÖSYM’nin ‘http://www.osym.gov.tr’  adresinden ulaşabilecek adaylar, dağıtımı ve satışı yapılmayacak kılavuzun  örneğini başvuru merkezlerinde inceleyebilecek.

Bu yıl adaylara ortaöğretimde zorunlu ders olan din kültürü ve ahlak  bilgisinden YGS’de 5 ve LYS-4’te ise 8 soru yöneltilecek.

Kılavuza göre, adaylara YGS’de Türkçe’den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12,  felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisinden 5, temel matematikten 40,  fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru sorulacak.

LYS’de ise adaylara matematik sınavında (LYS-1) matematikten 50, geometriden  30; fen bilimleri sınavında (LYS-2) fizikten 30, kimyadan 30, biyolojiden 30,  edebiyat-coğrafya sınavında (LYS-3) Türk dili ve edebiyatından 56,  coğrafya-1’den 24, sosyal bilimler sınavında (LYS-4) tarihten 44, coğrafya-2’den  14, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık ve din kültürü ve ahlak bilgisinden  8’er soru yöneltilecek.

Yabancı dil sınavında da adaylara (LYS-5) sözcük bilgisi ve dil bilgisinden  20, çeviriden 12, okuduğunu anlamadan 48 soru sorulacak.

Kimler başvurabilecek ?

ÖSYS’ye, sınavsız geçiş dahil 2012-2013 öğretim yılında ortaöğretim  kurumlarının (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfında okuyan  öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda  bulunanlar, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar, ortaöğretimlerini yabancı ülkelerden yapanlardan durumları bu belirtilenlere uyanlar başvurabilecek.

YGS’ye girmeden sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen adaylar  da başvurularını bu kılavuzda belirtildiği şekilde yapmak zorundalar.

Durumları bu şartlara uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda  olmayan adaylar da ÖSYS’ye başvurabilecek. Ancak bu adaylar ÖSYS yükseköğretim  programları tercih süresinin son gününe kadar TC uyruğuna geçmedikleri takdirde,  2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacak  yükseköğretim kontenjanlarına yerleştirilemeyecek.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 5203 sayılı Kanun ve Türk Vatandaşlığı Kanunu ile saklı tutulan  hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olmaları durumunda, ÖSYS’ye  başvurabilecek. Bu adaylar, kontenjan kılavuzunda yer alacak yükseköğretim  programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda yerleştirilecek.

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı olan adayların haricinde, tüm yükseköğretim programlarına girmek  isteyenlerin 2013-YGS’ye girme zorunluluğu bulunuyor.

Başvuru, ücret yatırılmadan yapılmayacak

Ortaöğretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM sınav merkezi koordinatörlükleri  başvuru merkezi olarak görev yapacak. Ancak aynı adreste birden çok ortaöğretim  okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru  merkezi bulunacak. Başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin  internet sitesinde yer alacak.

Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının  bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklar ancak burası çalışır durumda değilse  okul müdürü, adayları bir başvuru merkezine yönlendirecek.

Mezunlardan, 2011 ve 2012-ÖSYS’nin her ikisine de başvurmayanlar, 2011 veya  2012-ÖSYS başvurularından en az birini bir başvuru merkezi aracılığıyla  yapmayanlar, 2011 veya 2012-ÖSYS’ye başvurup son başvurusuna göre öğrenim  bilgilerinin 12-18. alanlarında değişiklik olanlar, başvurularını istedikleri  başvuru merkezine yapabilecek.

Mezun adaylardan 2011 veya 2012 ÖSYS’ye bir başvuru merkezi aracılığıyla  başvuran ve öğrenim bilgilerinin 12-18. alanlarda değişiklik olmayanlar,  başvurularını bireysel internet aracılığıyla yapabilecekleri gibi diledikleri  bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabilecek.

Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuruların  yapılabileceği tarihler arasında sürekli zorunlu askerlik görevini yerine  getiren, yurt dışında bulunan, sürekli ve ağır hastalık ya da tutukluluk,  hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar,  durumlarının belgelemek şartıyla başvurularını posta yoluyla yapacak.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adayların Aday Başvuru Formu’nu  doldurması gerekiyor. Son sınıf düzeyindeki adaylar bu formu doldurduktan sonra  okudukları okulun bir yetkilisine onaylatacak.

Başvuru işlemini yaptıracak adayın, başvuru merkezine gelmeden önce sınav ya  da sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırdıktan sonra kılavuzda belirtildiği şekilde başvurusunu tamamlaması gerekiyor.

İstanbul’u sınav merkezi olarak seçeceklere uyarı

YGS’de sadece sınavsız geçişe başvuran adaylar, sınav merkezi tercihinde  bulunmayacak. Sınav merkezi tercih alanına adayın okulunun bulunduğu veya  adresinde yer alan merkez, sınav merkezi olarak yazılacak.

Tercih olarak seçilebilecek sınav merkezleri de sistem tarafından, adayın  okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkeze en yakın sınav merkezlerinden  biri olarak sınırlandırıldı. Adaylar tercih alanına sadece sistemce izin verilen  sınav merkezlerinden biri yazılabilecek.

İstanbul’da sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul’daki binaların  kapasitesinden çok fazla olacağı öngörüsüyle İstanbul’da sınava girme  tercihlerine bazı sınırlamalar getirildi. Buna göre, adres ili ve okul ilinin  ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul’daki bölgelerden istediklerini, sınav  merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilecek. Adres ili ve okul  ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi tercihlerinden sadece  birini İstanbul’daki bölgelerden yapabilecek. Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olmayan adaylar İstanbul’da sınava girme tercihi yapamayacak.

Sınava yurt içinden başvuranlar, YGS’ye girerlerse 40 lira, sınavsız geçişi  tercih ederlerse 10 lirayı, kılavuzda belirtilen bankalara elden ya da internet  aracılığıyla yatırabilecek.

OBP’de yeni hesaplama

Bu yıl Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) hesaplanmasında yapılan değişikliğe  göre, yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların okul müdürlüklerinden  elektronik ortamda ÖSYM’ye bildirilen diploma notları kullanılacak. Ortaöğretim  bitirme notları, 5 ile çarpılarak OBP’ye dönüştürülecek. Böylece 50 olan en  düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500  olacak.

50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirilecek. OBP’nin  hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak.

140’ın altında puan alanlar için Y-YGS hesaplanmayacak

YGS, 24 Mart 2013 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak  sınav, 160 dakika sürecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın  kapısında en geç saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekiyor.

YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adayların; YGS  puanlarıyla bir yükseköğretim programını tercih etme (sınavsız geçiş hakkı olanlar hariç) ve LYS’lere girme hakları bulunmuyor. YGS puanlarından 140’ın  altında olanlar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak.

YGS’de 140 ve 180 arasında puan alanlar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans  programlarıyla açık öğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarından en  az biri 180 ve daha fazla olanlar, LYS’lere girme hakkı kazanacak.

Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans  programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan  lisans programlarını tercih edebilecek.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek  için de YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekiyor.

YGS sonuçları ‘http://sonuc.osym.gov.tr‘ internet adresinden  öğrenilebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Kaynak :  http://www.haber3.com/ygsye-basvurular-yarin-basliyor-haberi-1702096h.htm#ixzz2GkWegdtj

Bir Cevap Yazın