İzci Oyunları

1-KURT-KUZU (KUYRUK KOPARMA) :

İzciler iki gruba ayrılır, herkes önündekinin beline sarılır. En öndekiler diğer grubun en sonundakini koparmaya çalışır. Kopanlar koparan grubun içine katılır. Kaç kişi koparılıp katılırsa o kadar puan alır.

 

2-KOL KOPARMA :

İzciler karşılıklı olarak iki sıra olur. Arada 20-25 m mesafe bulunur. Herkese numara verilir. İzciler sıkı sıkıya elleriyle kenetlenir. Karşı taraftan birinin numarası söylenir. O koşarak gelip bu diziyi koparmaya çalışır. Koparırsa bir kişiyi esir alır, koparamazsa kendisi esir olur, o diziye katılır. En çok esir alan taraf oyunu kazanır.

 

3-TAVŞAN YUVADA :

 İzciler halka olur, her izci bulunduğu yere bir çember çizer. Çember sayısı izcilerden 1-2 eksik olmalıdır. Bu çemberin dışına çıkılır. Çemberlerin çevresinde şarkı söyleyip el çırparak dönülür. Düdükle yada komutla herkesin bir çembere girmesi istenir. Açıkta kalan oyundan çıkarılır.

 

4-AĞACINI SEÇ :

Aynı oyun ormanlık alanda çember yerine ağaçlar seçilerek oynatılır. Ancak bunda seçilen ağaç sınırlandırılmalıdır. Komutla her izci ağacı değiştirir. Açıkta kalan cezalandırılır.

 

5-HIRSIZ-POLİS :

İzciler 15-20 m. Ara ile iki sıra yapılır. Bir grup hırsız, diğer grup polis olur. Tam ortaya bir çember çizilir. İçine eşya konur. Sıradaki her izciye bir numara verilir. Numarası söylenen hırsız ve polis çember yakınına gelir. Hırsız eşyayı çalmaya, polis yakalamaya çalışır. Başaramayan diğerine esir olur.

 

6-ARKADA KALMA :

Lider sürekli yer değiştirir. Düdükle izciler liderin arkasında sıra olacaktır. En sona kalan yada hiç sıraya giremeyen oyunu kaybeder.

 

7-HALAT ÇEKME :

Yere paralel iki çizgi çekilir. İzciler iki eşit guruba ayrılır. Çizgiler arasında, halat üzerine bir fular bağlanır. Halatı çekerek fuları kendi tarafına geçiren grup kazanır.

 

8-HAZİNE :

Bir bölgenin etrafı 1 m ya da 75 cm yükseklikte halatla çevrilir. Burası hazine dairesidir. Bir grup içeride muhafız olur. Fularları kemerlerine kolayca alınacak şekilde  bağlanır. Diğer grup fular kapacaktır. Bir süre sonra yer değiştirirler. Aynı süre onlar fular kapar. Süre sonunda çok fular alan oyunu kazanır.

 

10-ON TOP OYUNU :

Obalar birer takımdır. Ortaya atılan bir topu kapan oba kendi aralarında paslaşmaya başlar. Kaç pas atıldığını  sayar. Her on pasta bir puan alır. Diğer obalar topu kapmaya çalışır. Topu alan paslaşmaya başlar. Bir süre sonra en çok puan alan oyunu kazanır.

 

11-KOZALAK OYUNU :

Bir kova kozalak düzensiz olarak sağa sola saçılır. Obalar sayarak geri toplarlar. En çok kozalak toplayan ve kovaya koyan oba kazanır.

 

12-ÜÇ KOZALAK OYUNU :

Bir kova ve üçer kozalak verilen obalar kova ile kovaya 5 m. uzakta   çizilen bir daire içine kozalakları  tek tek taşır, sonra kovaya geri getirir. Önce bitiren oba kazanır.

 

13-ELMA-SİMİT YEDİRME YARIŞI :

Gözleri bağlı ikişer yarışmacı birbirlerine simit yada elma yedirmeye çalışır. Önce bitiren kazanır. Ya da elma veya simit ipe bağlanarak asılır. Herkes kendi yemeye çalışır. Önce bitiren kazanır.

 

14-ŞAPKA İÇİNDEKİ HAYVANI GÖRME :

Bir defalık şaka oyunlarındandır. Şapka içinde istediği hayvanın gösterileceği söylenir. Aslında şapka içinde ayna vardır. Bakan kendini görür.

 

15-EŞİNİ BUL OYUNU :

İzciler dağınık şekilde dururlar. Lider düdükle birlikte parmaklarıyla bir sayı işaret eder. İzciler gösterilen sayı kadar eşleşerek otururlar. Dışarıda kalanlar oyundan çıkar. İki izci kalana kadar oyun devam eder.

 

16-KAÇ-KURTUL OYUNU :

İzciler karşılıklı durarak iki halka oluştururlar. Kaçan ve kovalayan iki ebe olur. Kaçan halka dışına çıkamaz. İki kişi arasına geldiğinde dinlenebilir. Eğer sıradaki izcilerden birine arkasını dönerse kaçan odur. Kaçan vurulursa kaçanla kovalayan değişir.

 

17-PEŞİMDEN GEL-KARŞIMDAN GEL :

İzciler daire olur ve çömelir. Ebe ayakta kalır. Daire çevresinde dolaşırken bir izcinin sırtına dokunarak “Peşimden gel.” Yada “Karşımdan gel.” Der. “Peşimden gel.” Derse ebeyi kovalayıp dokunup geri dönerek yerine oturur. Vuramazsa ebe koşarak boşalan yere oturur. “Karşımdan gel.” Derse aksi istikamette koşarak boşalan yeri kapmaya çalışırlar. Ayakta kalan ebe olur.

 

18-TEYZEM PARİS’TEN GELDİ. :

Seçilen izciler sırası ile sakız çiğneme; makas, dikiş makinesi, bisiklet, çamaşır makinesinin çalışmalarını taklit edeceklerdir. Ancak her taklide başlamadan önce aralarında sıra ile şu konuşma geçer. “-Teyzem Paris’ten geldi.” “-Ne getirdi?” “Sakız….” Her yanıttan sonra taklit başlayacaktır.

19-  BÖYLE ŞÖYLE OYUNU

Ortaya çıkan ebe `böyle ` dediği zaman yaptığı hareketler yapılır,`şöyle` dediği zaman yapılmaz. Şaşıran oyuncu oyundan çıkar. 

 

20- ÖRDEK DÖVÜŞÜ

Çömelik şekilde ellerini ayak bileklerinden tutan iki oyuncu omuz omuza vuruşarak birbirlerini düşürmeye çalışırlar. Tökezlenip düşen oyuncu kaybeder.

 

21-ORKESTRA ŞEFİ KİM?

Ebe dışarı çıkar. Sınıftaki bir öğrenci şef olur. Şef ne yaparsa herkes onu yapar. Ebe içeri alınır. Ona şefin kim olduğu sorulur. Bulursa alkışlanır.

 

22-BEN BİR AYI GÖRDÜM

Altı kişi yan yana dizilir. En öndeki:

-Ben bir ayı gördüm.

-Ne yaptı, ne yaptı?

-Böyle yaptı (Eller uzatılır)

-Ben bir ayı gördüm.

-Ne yaptı, ne yaptı?

-En öndeki poposunu yanındakine vurur ve en sondaki gafil avlanarak düşürülür.

 

23-PARA BULMA OYUNU

oooooooooooo Öğrenciler derin kolda sıra olurlar.Ellerine para verilen iki öğrenci uzağa yerleştirilirler.Başla dendiğinde ilk öğrenciler gidiyor.Para olan eli bulursa başka öğrenci geliyor.Bulamazsa sıranın arkasına geçiyor.Önce bitiren birinci geliyor.

 

24-DİKKAT OYUNU

Baş parmağımı uzatıyorum.

Eeee çikki çakki çikki çakki ahaa ahaa (Nakarat)

(Sağa ve sola sallanarak bu sözleri söyler)

Başparmağımı uzatıyorum. Dirseklerimi geri çekiyorum. Dizlerimi büküyorum. (Nakarat)

Başparmağımı uzatıyorum. Dirseklerimi geri çekiyorum. Dizlerimi büküyorum.

Popomu geri uzatıyorum. (Nakarat)

 

25-AŞURE OYUNU

 Her obaya veya (her bir şahsa) aşure malzemelerinin ismini veriyoruz.

 Aşure denince her oba (ya da herkes) ayağa kalkar şeker denince şeker obası ayağa kalkar.

Aşure bir tatlı türüdür derken aşure sözü ile ayağa kalkılır.Türüdür sözü ile oturulur.

 

26-MEYVE SEPETİ

Elma üzüm denince sadece elma ile üzüm yer değiştirir.Ebe yer bulursa girer.Meyve sepeti denince herkes yer değiştirir.Ebe kendine yer bulmaya çalışır.

Bulma = Obalar liderlerin dört bir yanına dizilirler.Ebe ya da lider döndükçe obalar dönecekler. Yanlış dönen oba oyundan çıkıyor.

 

27-DİKKAT ÖLÇME

Çatal   bıçak  saat   ip   gözlük   gazete   kalem   vb…

İpe dizilir ve izcilere gösterilir.Sonra bunların adlarını saymaları ya da deftere yazmaları istenir.

2 – 15 yaş grubu çocukların özellikleri: Bedensel, zihinsel v ruhsal yapılarını ve ihtiyaçlarını açıklayan bir rapor yazınız.

 

28-BAYRAK OYUNU

Oyun Süresi bir-bir buçuk saattir.

Birbirinden 500 m. uzakta iki tepe üzerinde birer bayrak vardır. Her bayrağın yanında üç izci bulunur. Bu izciler kendilerinden 500 m. uzakta olan izci kampından tepelere çıkmışlardır. Şimdi bu iki izci grubu birbirleriyle anlaşacaklar ve birleşeceklerdir. Kamp yerindeki diğer izciler bunların birleşmesine engel olacaklardır. Ancak bayrak yanındaki izcileri yakalaya bilmeleri için onların bayrak yerinden 200 m. uzaklaşmış olmaları şarttır.

 Dikkat edilecek noktalar: bayrak ile birbirleriyle anlaşarak buluşma noktalarını kararlaştırmalıdırlar. Bu yeri kamptaki izcilere anlatmamak için gayet gizli işaret vermelidirler. Tepeden ayrılırlarken mümkün olduğu kadar görünmemeli, gidecekleri yönü belli etmemelidirler.

 

29-KUŞATILMIŞ ŞEHİR

Oyun müddeti takriben bir saattir.

Oyun sahası çalılıktır.

Arazide belli bir nokta kırmızı kuvvetler tarafından kuşatılmış- tır. Kırmızı kuvvetler bu noktaya ancak 300 m. kadar yanaşabilmiştir.

Bunun dışında kalan mavi kuvvetler şehir ile anlaşmak maksadı ile 45 postacı çıkarmış ve bu şehre girme emrini vermiştir. Postacılar aldıkları mektubu kırmızı kuvvetler arasından geçerek arazide gösterilen özel noktaya (ağaç, flama, çadır) götürecektir. Kırmızı kuvvetler şehir ile dışarıdaki kuvvetlerin antlaşmasına mani olacaktır. Yakalanan postacıdan mektup alınır ve esir olarak bağlanır. Postacılardan 1/3’ ü başarılı olursa oyunu mavi kuvvetler kazanır.

 

30-KAMP SAVUNMASI

İzciler mavi, kırmızı olmak üzere ikiye ayrılır. Her grup iki üç kişilik küçük gruplara ayrılır. Sınırları belirtilmiş bir ormanın her hangi bir yerinde tahkim edilmiş bir kamp vardır. (Takriben 20 m. çapında bir sahaya ağaçlara kağıt yapıştırarak belli edilmiştir.)

Küçük gruplara bölünerek ormanda bulunan kırmızı tarafın izcileri bu kamp yerine 50 m.’ den daha yakına yanaşamazlar. Mavi taraf izcileri oyun sahası sınırlarında yer alır ve kampa girmeğe çalışırlar.

Dikkat edilecek noktalar: kırmızı taraf grupları mavileri kampa girmeden yakalamaya çalışırlar. Mavi gruplardan biri hiçbir yerden kampa girmek imkanını bulamazlarsa dolaşırlar gösteri hücumu yaparlar.

 

31-NEHİR:

Küçük izciler iç içe iki daire olacak şekilde dizilirler yüzleri içeriye dönüktür. İç dairedeki küçük izciler nehirdeki kayalardır.

Lider, << Nehirden yukarı >> dediğinde dış dairedeki küçük izciler yürümeğe başlar << Nehir aşağı >> dediğinde dış dairedeki küçük izciler ters istikamete dönüp yürürler.

    Diğer emirler şöyledir;

<< Hızlı akıntı >>            — Küçük izciler aynı istikamete koşarlar

<< Akıntıdan kaçın >>     — Küçük izciler kayaların arasından girip çıkarlar

<< Kızılderililer >>          — Küçük izciler kızılderililer gibi ses çıkarırlar

<< Kıyıya >>                    — Küçük izciler aynı yöne koşarlar ve daire-nin etrafında bir tur döndükten sonra eşlerinin önüne geçerek çömelir-ler – son kalan küçük izci ve eşi oyundan çıkar.

 

 32-HOPLA – ÇÖK

Malzeme: Bir düdük, her küçük izciye 3’ er fasulye

Küçük izciler daire şeklinde yürürler. Lider düdük çaldığı zaman yere oturur. En son oturan küçük izci bir fasulye kaybeder bu yürüyüş hoplayarak, sekerek vs. şeklinde olabilir.

Bu oyunun diğer bir şeklide şöyle olabilir.

Lider bir hikaye anlatır. Daha önceden kararlaştırılmış olan kelime geçtiğinde küçük izciler otururlar.

 

33-KALEYE HÜCUM

Malzeme: Futbol Topu

Küçük izciler, hücum ve müdafaa takımları olarak ikiye ayrılır-lar müdafaa takım yüzleri dışarı gelecek şekilde daire olurlar. Ve bir kaptan seçerler. Bu, kaptan dairenin içinde durur. Diğer takım bunların etrafına dizilirler topu içine atmaya çalışırlar.

Top dairenin içine girdiği zaman içerde bulunan küçük izci topu dışarı atar. Ancak topun yere değmesi gerek. Yere değdiği taktirde kale zapt edilmiş olur ve takımlar yer değiştirirler.

 

34-İZCİ SÖZÜ YARIŞI:

Malzeme: Her oba için, yeterli ufak kağıt, kalem

Hazırlık: 1-7’ye kadar her oba için hazırlanmış ufak kağıt ve numaralanmış olarak (1-10 arasında)

Her obanın karşısında 1,7 kadar ufak kesilmiş ve üstünde 1-10 kadar numara yazılı kağıtlar rakamlar görünmeyecek şekilde bir yere konur. Oba tek sıralı derin kolda bulunur. Başlama işaretiyle ilk izci koşar, bir kağıt alır. Okur ve kağıdın üstündeki numaraya göre izci türesini kağıda yazar ve sırasına döner. Böylece obadaki izciler oyunu sürdürürler sonunda küçük kağıtlar tasnif edilir. Doğru ve sayısı fazla olan hangi oba ise o kazanır.

 

35-SARGI YARIŞI:

Obalar derin kolda dizilirler. Obabaşı obanın önünde obaya karşı durur. Başlama işaretiyle ilk izci kendi fuları ile obabaşının başına, eline ayağına, dirseğiyle vb. yerlerden birine sargı yapar. Hemen yerine koşar. İkinci izci aynı şeyi yapar böylece hangi oba evvel bitirirse o kazanır.

 

36-SANDALYEDEN SANDALYEYE:

 Obalar derin kolda ve aynı hizada geriye doğru dizilirler. Her obanın önüne iki sandalye 1m. aralıkla yüzleri obaya dönük durumda konur ve ayakları tebeşirle döşemeye işaretlenir. Başlama işaretiyle ilk izciler koşarlar. Birinci sandalyenin etrafında döndükten sonra (8 çizecek şey) yerine gelir ikinci izci koşar. Birinci gelen oba kazanır.

 

37-KOVAYA FIRLATMA:

Malzeme: İki tenis topu, plastik kova, bir değnek, tebeşir.

Hazırlık: Salonda (arazide) 150 cm. eninde iki çizgi çizilir. “ge-çilmez nehir”.

Bir başka obanın obabaşı, nehrin karşı tarafında yere konmuş bir kova ve elinde bir değnekle durur. İlk izci topu kovaya sokmak için atış yapar. Obabaşı da elindeki değnekle topa mani olmaya çalışır. Bütün oba atış yapar. Obabaşı olduğu yerden adım atamaz ancak bulunduğu yerden müdahale yapabilir. İzciler de nehire giremezler başarılı atış puan getirir. En çok puan alan oba kazanır.

 

38-DENGE YARIŞI:

 Malzeme: Metal bir tabak içi su dolu.

Oba belli bir mesafede sıralanır. Başlama ve bitiş yerleri çizgi ile belli edilir. Yarışa başlayacak ilk izcinin önünde metal bir tabak içi su dolu vaziyette yerde durur. Başlama işaretiyle izci tabağın içindeki suyu dökmeden yarışı bitirirse o kazanır.

 

39-TENEKE POLO

 Malzeme: Her oba için bir değnek, bir tane silindir teneke kutu.

Obalar bir çizgiyi gerisinde obabaşı başta olmak üzere derin kolda sıralanır. Teneke kutu sahanın ortasında sonunda ve orta yerde durur. Oba başının sırtına ikinci izci biner ve eline değneği alır. Başlama işaretiyle kutuya kadar gidilir. Değnekle teneke kutu sürülerek başlama çizgisinden döndürülür ve yerine kadar sürülür. Daha sonra kutu eski şekline getirilir.    

 

40-ÇÖMEL – KURTUL

 Ebe ayakta kimi görürse onu vurmağa çalışır bunun için ebe yanınıza gelirken hemen yere çömelir ebelemekten kurtulursunuz.

 

41-İŞTE CİCOZ

Oyunda öbek bir ipten tutarak (ipe yüzük takılır) yüzüğü dolaştırırlar. Ebe kimin elinde yüzüğü bulursa o ebe olur. Oyun böyle devam eder.

 

42-ALİKİ DOMİ

(1)         Aliki domi – domiki ali (Şekme)

(2)         Şık, şık, şemigo, şık, şıkda şemigo (Sağa – sola bel kıvırmak)

(3)         Şık, şık, şemigo, şık, şıkda şemigo (Bel daire çizecek)

         Ebe sekerek gider. Kimin önünde durursa oda ebenin yaptığı hareketleri yapar ebenin arkasına takılır. Oyun böyle devam eder.

 

43-KELİME BULMA OYUNU

Örnek: Plaj – aj ile biten kelimeler

 Nikelaj – kamuflaj – makyaj

 

44-BURASI – ŞURASI – ORASI

Burası deyince ebenin etrafında toplanılır. Şurası denilince başka yere toplanılır. Orası denilince başka bir yere toplanılır.

 

45-YAKUP NERDESİN

Öbek halka olur. İki ayrı öbekten iki ayrı ebe çıkar. Birinin gözü bağlanır. Gözü bağlanan diğerine Yakup nerdesin ? diyerek yakalama- ya çalışır. 2. ebe el çırparak yerini belirtir.

 

46-ALİ DİYOR Kİ

Ali ne diyorsa küme fertleri aynı hareketi yapar.

 

47-KARIŞIK KELİMELER

Durankucı – Kunduracı                    Cihanyeme – Meyhaneci

Bilalhumeci – Muhallebici               Hacımam – Hamamcı

Şemibekci – İşkembeci                     Terimiçik – Kiremitçi

Alispeç – Salepçi                              Kılatacno – Lokantacı

Samikint – Makinist                         Tacikıras – Sigortacı 

 

48-PARALI STAFET YARIŞI

İkişer kol olunur. Başta duranların ebenin elindeki parayı bulmaya çalışırlar. Eğer para bulunursa gelip arkadaki arkadaşının eline vurur. Bulmazsa buluncaya kadar oyun devam eder önce bitiren oyunu kazanır.

 

49-KIRMIZI – BEYAZ

Bu oyunda gruplar arka, arkaya oturanlar hangi grubun adı söyle- nirse onlar diğerini yakalar. Oyuncular bitinceye kadar devam eder.

 

50-PEŞİMDEN GEL KARŞIMDAN GEL

Oyuncular daire olur her hangi bir oyuncuya vurur, ya peşimden gel ya karşımdan gel der. Oyuna bu şekilde devam edilir.

 

51-ZIP – ZILDIR (Deve – cüce)

Öğrenciler komutla yatırılıp – kaldırılır eğer şaşıran olursa oyundan çıkarılır bir öğrenci kalıncaya kadar devam edilir.

 

52-YAKUP DEDİ Kİ

 Yakup dedi ki: Tüm hareketler yakup dedi ki cümlesiyle başlar.

 

53-YÖNLER

 Ortada Lider durur Lider hangi tarafa dönerse gruplarda kendi yönünü bulur oyun böyle devam eder. 

 

54-SIÇRAYAN HALKA

İzciler halka olurlar. Halkanın ortasına bir izci çıkar. Bunun elinde bir ucuna ağırlık bağlanmış bir ip bulunur. (Ağırlık: ayak- kabı, kum torbası vs olabilir.)

İzci ipi çevirmeye başlar ve yavaş, yavaş uzatarak ayaklarına çarptırmaya çalışır. Halkadaki izciler ise ip üzerinden atlayarak kurtulmaya çalışırlar. İpe değen oyuncu oyundan çıkarılır.

 

55-HOROZ DÖĞÜŞÜ

Öğrenciler iki gruba ayrılır, gruplar karşılıklı iki sıra haline getirilir. Ayak burunlarında çömelme vaziyeti alırlar. Karşılarındakinin elleri içine, kendi elleriyle vurarak onun dengesini bozmaya yere oturtmaya, ya da elini yere vurmaya zorlar. Dövüşürken karşı oyuncunun dengesini bozmak için ayağa kalkmadan sağa, sola sıçranabilir.

Yere oturup düşen, ellerini yere değdiren, dayanan oyunu kaybetmiş sayılır. Yananlar bir kenara çekilir, sonunda hangi gruptan çok yanmış varsa o takım oyunu kaybetmiş sayılır.

 

56-DİLEKLER:

Kalabalık sınıflarda disiplinli olması için her gruptan teker, teker alınıp oynatılır, diğer öğrenciler takım tutar, teşyi ederler. Baştan söylenen 3-5 maçtan sonra galip takım ilan edilir. Böyle olunca, takımlara oyuncularını seçip çıkarma fırsatı da verilmiş olur.  

57-KARGALAR – KARTALLAR

İzciler iki sıra olur, yüz yüze iki metre ara ile dizilirler. Ebe karga dediğinde, kargalar kendi tarafındaki 8 metre mesafeye kadar kaçarlar. Kartallar bu mesafede kime dokunursa o oyun dışı kalır. Kartal dendiğinde kartallar kaçar, kargalar yakalamaya çalışırlar. Eşit şekilde oyun tekrar edilir. Sonunda kimin tarafında daha çok izci kalmışsa oyunu o kazanır.

58-NUHUN GEMİSİ

İzciler eşit sayıda gruplara ayrılırlar, her gruba bir hayvan ismi verilir. Oyuncuların gözleri bağlanır ve uygun şekilde etrafa dağıtılır. Düdük çalınca izciler daha önce aldığı hayvan sesini çıkararak birbirini bulmaya çalışırlar. Saplanan sayıya göre ilk defa birbirini bulan grup oyunu kazanır. (Hareketler kontrol edilerek çarpışmalar önlenmelidir.)

59-İKİ ELLE TAŞIMA:

Obalar bir çizgi üzerinde yer alırlar. Başlama işareti ile obabaşı ve yardımcısı obadaki ve her izciyi iki elle odanın sonuna kadar taşırlar. Taşıma işi bitince odadaki izciler obabaşı ve yardımcısını ellerine bindi-rerek başlama çizgisine kadar taşırlar. Taşıma işlemini en kısa zamanda tamamlayan oba kazanır.

 

60-HIZLA ÇÖK: 

 Her obabaşı dairedeki obasına koşar ve ikinci izciye dokunur. İzci hemen tek dizi üzerine çöker. Aynı şekilde 3.4.5. ve hepsine değerek bütün obanın sıra ile çökmesini sağlar. Bu süratle hangi oba çabuk çökerse o bi-rinci olur.

61-FİNCAN OYUNU

Oyuncu sayısı: 8 ve daha fazla olmalı.

 Araç: 10 fincan, bir tepsi ve bir yüzük

         Açıklama:

1.            Oyuncular iki takıma ayrılırlar ve birerde kaptan seçerler.

2.            Yazı – tura atarak yüzüğü saklama hakkını tespit ederler.

3.            Saklama hakkını kazanan takımın tümü veya bir iki üyesi diğer takımın göremeyeceği bir yerde (odanın dışında, köşesinde vb.) fincanları tepesinin üzerine ters kapatarak yüzüğü saklar ve dönüp getirir, öbür takımın önüne koyar.

4.            Ebe durumunda olan takımdan birisi, ilk açtığı yada en sona bıraktıkları fincandan yüzüğü bulurlarsa, saklama hakkını kazanır.

5.            Ebe takım ilk açtığı fincanda yüzüğü bulamayıp da diğerlerinde bulursa, buldukları fincan dahil olmak üzere kapalı kalan fincanların sayısı kadar ceza alır. (Örneğin: Üçüncü fincanın altında yüzük çıkmışsa fincanları açan takım aleyhine (8) sayı ceza alır).

6.            Oyun bu şekilde devam eder.

7.            Baştan kararlaştırılan (101ya da 151) sayıyı ceza olarak hangi takım alırsa o,

oyunu kaybeder. Tespit edilen cezayı takımca çekerler. (Helva, çerez, gazoz, pepsi, lokum, pasta aldırma, sinemaya götürme vb. ortaya konabilir).

     Dilekler:

1.            Araç olarak fincan yerine ceviz kabuğu, havlu, peçete kullanılabilir. Havlu ya da peçete kullanıldığında saklama işi  herkesin gözü önünde, yerde yapılır.

2.            Oyunun heyecanlı olması için kolektif takım oyunu gibi birlikte, konuşa, konuşa olasılıkları düşüne, düşüne yapılması, her oyuncuya açma hakkı verilmesi, fikrinin alınması artırır.

62-MEYVE SEPETİ

Oyuncular kapalı yerde ise birer sandalye, açık havada ise kendilerine belirli bir yer seçer ve daire çizer. Bir oyuncu açıktadır. Herkes bir meyve ismi alır. Açıkta kalan oyuncu meyve isimlerinden ikisini söyler. İsmi söylenen izciler birbirinin yerlerine geçerler, bunlar                                                                      geçmeye çalışırken ebe bunlarının birinin yerine geçmeye çalışır. Açıkta kalan yine ebe olur.  Ebe meyve sepeti dediği zaman herkes yer değiştirecektir. Oyun böylece devam eder. Oyuna zaman  konulmalıdır.

 

63-SOYUNMA YARIŞI:

Obalar bir çizgi gerisinde sırada dururlar. Başlama işaretiyle ilk defa obabaşları ayakkabılarını çıkararak obanın ortasına bırakır. Bunu takiben bütün oba fertleride aynı şekilde ayakkabılarını çıkarırlar. Çıkarma işlemi bittiğinde yeniden giyinerek eski durumuna gelirler. Hangi oba bu işlemleri çabuk bitirirse o birinci olur. Oyunun daha uzun olmasını istiyorsak (fular, kemer, şapka vs.) de çıkarılır.

 

64-GERİYE PAS VER:

Malzeme: Her oba için bir tebeşir ve top.

Her oba önüne 10 m mesafede bir çizgi çizer. Obadaki ilk oyuncu çizgiye topla birlikte ve takımının önündeki iki numaraya atar. İki numara çizgiye gelir üç numaraya atar. Oyun böylece devam eder. Eğer top düşer- se o izcinin tekrarlanması ve takımının başındaki yerine gitmesi ve devam etmesi lazımdır.

 

65-KOZALAK TOPLAMA

Her grup üçer kozalak alır. İkişer adım arayla birer daire çizilir. Kozalaklar daire içine konulur. Düdük ile izci önce birinci dairedeki kozalağı alır başlangıç noktasına getirir bırakır. Sonra ikinci dairedeki kozalağı alır getirir. Sonra üçüncü dairedeki kozalağı getirir koyar. Hiç beklemeden ikinci izci bu defa kozalakları teker, teker dairelere yerleştirir. Oyun böylece devam eder. Hangi gruptaki son izci bu işi önce bitirirse o oba kazanmış olur.

 

66-DOKUN SÖYLE

Çocukların her zaman kullandığı eşyalardan birkaçı masanın üzerine konur. İstekli olanlardan bir oyuncu çağrılır. Ona:

-Senin gözlerini bağlayacağım, masanın üzerinde duran bu eşyalara elinle dokunarak adlarını yüksek sesle söyleyeceksin, denir.

Oyuncu kaç eşyanın adını söylemişse o kadar puan alır.

Not: Masaya eşya yerine meyve, sebzelerde konabilir.

 

67-KİM YOK

Öğretmen çocukların haberi olmadan oyunculardan birinin dışarı çıkarır ve –İçinizden birinin dışarı çıkardım, acaba bu arkadaşınızın kim olduğunu bulabilir misiniz der. Çocuklar bütün dikkatleri ile kimin eksik olduğunu araştırmaya başlarlar. Saklanan  oyuncuyu bulan adını söyleyen çocuk başarılı sayılır.

 

68-BOM

 Oyuncular elle tutar bir halka olur. Öğretmen, oyunu şöyle açıklar:

-Ben bir arkadaşınıza “Başla” dediğim zaman 0,1 diyecek, yanındaki 2 diyecek, böylece sayıları saymaya başlayacaksınız. Ancak sayım sırasın- da beş ve beşin katlarını (5, 10, 15, 20 vb.) söylemeden bom denilecektir. Şaşıran olursa halkadan çıkar ve sayı saymaya devam edilir.

 

69-MISIR PATLATALIM

Oyuncular yarım halka olur, yere çömelirler. Öğretmen çocukların karşısında yerini alır ve oyuna şöyle başlar.

– Çocuklar, kış gecelerinde evlerde mısır patlatırlar. Şimdi bizde hep beraber mısır patlatalım. Hepinizin eline birer tava veriyorum, içine mısırları koydunuz, ateşin üzerinde mısırları patlatıp sonrada yiyeceksiniz. Elinizdeki tavayı sallarken ben “PAT” dediğim zaman, siz de hep birlikte yerinizden sıçrayıp, tekrar eskisi gibi çömeleceksiniz.

   Öğretmen çocukları şaşırtmak için “PAT” demeden yerinden sıçrarsa oyuncular bu hareketi yapmamalıdır.

 

70-SEBZELER – MEYVELER OYUNU

Oyuna katılanlara birer meyve ve sebze adı verilir. Öğretmen oyunu şöyle açıklar:

– Çocuklar ben size bir Pazar öyküsü anlatacağım. Bu sırada kimin takma adı geçerse o hemen ayağa kalkıp: “O meyve – ya da sebze burada” diyecek. Ama bana “Pazar yerine” dersem, bütün oyuncular yerinden kalkıp birer köşe bulacaklar. Geç kalan oyunda başarısız sayılacaklar.

Oyunda yanılan olursa, istediği bir arkadaşının yanına gider, onun takma adı ile oyuna girer.

 

71-ÖLÜ YIKAMA OYUNU:

Gece ateşine katılan misafirlerden gönüllü bir kişi çağrılarak oyunda ölü rolü verilir.

-Ölü yere yatırılarak üzerine çarşaf örtülür.

(Ölünün Karısı): Ölünün başına gelerek ağıt yakmaya başlar.Ah gitti dağ gibi kocam ben ne yaparım bundan sonra der.

-Oğulları ölünün başına gelerek hem ağıt yakar hem de her biri ölünün el ve ayaklarını tutarlar.

-Karısı oğlanlarım hepiniz buradayken yardım edin de babanızı son kez yıkayalım der.

-Üzerine bir kova su dökerler.

 

72-AHMETTEN GİYİNİYORUM AHMETTEN: (DEFİLE)

-Bir kişi elinde kazak sallayarak manken gibi defile yapar ve” Ahmet’ten giyiniyorum Ahmet’ten” der.

-2.Kişi ceket’ ini göstererek “Ahmet’ ten giyiniyorum Ahmet’ ten” der.

-3.Kişi Pantolonunu göstererek “Ahmet’ ten giyiniyorum Ahmet’ ten” der.

-4.Kişi sadece şortla otaya gelip çekinerek dolaşır, Bunu gören esnaf niye böyle dolaşıyorsun derler

-Biraz önce üzerimdeki elbiseleri çaldılar. der.

DUYU GELİŞTİRME OYUNLARI

            EŞYA BELLEMEK

      Bir masa üzerine (Çakı, Düdük, Kalem v.b gibi ) çeşitli eşyalar konur. Eşyaların üzeri bir bezle örtülür. İzciler içeri girer, masanın etrafında toplanır. Lider eşyalar üzerindeki bezi birkaç saniye kaldırır ve tekrar örter.

İzciler , masa üzerinde bulunan eşyaların neler olduğunu ve hangisinin neyin yanında durduğunu defterine yazar. Lider yazıları alır, bezi kaldırarak hep birlikte kontrol ederler.

             KELİME TEKRARI

       İzcilerden biri diğer izcilerden uzaklaştırılır. Kalan izciler 8-10 çeşit eşya veya  insan ismi yazarlar. Uzaklaşan izci çağırılır. Yazılan kelimeler sıra ile okunur. İzci , okunanların 6 tanesini doğru tekrarlayabilirse oyunu kazanır.

             KİM ÖTTÜRDÜ

       İki izci gözleri bağlanarak 2-3 metre aralıklarla yanyana bırakılır. Bu izcilerin 15-20 metre ilerisine diğer izciler bir sıra dizilirler. Bunların hepsinde düdük vardır. İzcilerden biri  bir düdük öttürür, gözleri bağlı izciler düdük sesine doğru yürürler. Öttüreni bulabilirse gözleri açılır ve diğeri ebe olur. Düdük öttürdükten sonra yerinden kımıldamak yasaktır.

             SES VER

       İzcilerden birinin gözleri bağlanır. Diğer izciler onun etrafında halka olup otururlar. Gözleri bağlı izci elindeki şapka ile oturan izcilerden hangisine dokunursa o bir ses çıkarır. Gözü bağlı izci bu ses çıkaranın kim olduğunu bilirse ebelikten kurtulur,ses veren ebe olur.

            ZIP ZILDIR OYUNU

            “Zıp” deyince baş aşağı eğilir, “Zıldır “deyince kaldırılır. Ancak Lider bazen  “Zıp” dediğinde başını eğmez ya da “Zıldır” dediğinde başını eğerek izcileri şaşırtmaya çalışır. Yanlış yapanlar oyundan çıkarılır.

            TUT – BIRAK OYUNU

            Üç ayrı ip bir yere asılır veya üç izciye ipin bir ucu aşağıya sarkacak şekilde tutturulur. Üç yarışmacı izci iplerin önüne gelirler. Lider “Tut” dediğinde ip bırakılır,bırak dediğinde tutulur. Aksini yapan oyunu kaybeder.

            GECE EŞYA TANIMAK

       Bir masa üzerine çeşitli eşya konur. Daha evvel gözleri bağlanmış olan bir izci bu eşyaları yoklayarak adlarını söyler. Eğer doğru söylerse oyunu idare eden tasdik eder. Üç tane bilemezse oyunu kaybeder. Diğer bir izcinin aynı oyunu oynaması için eşyaların cins ve yerleri değiştirilir.

             ARKADAŞ TANIMA

       İzcilerden birin gözleri bağlanır Diğer izciler bunun etrafında halka olup otururlar . Gözleri bağlı izci arkadaşlarını elleriyle yoklayarak kim olduğunu söyler. Beş  isimden üçünü bilirse kazanır.( Oturan çocuklar vücutlarının belirli yerlerini yoklatmamak için kapatırlarsa oyun daha eğlenceli olur.)

             NERDESİN KARDEŞ

       Ortaya bir masa , sıra gibi bir eşya konur. İki izcinin gözleri bağlanır. Birine düdük , diğerine mendilden yapılmış topuz verilir. İzciler birer ellerini masadan ayırmazlar. Elinde topuz olan <nerdesin kardeş> diye seslenir. Diğeri düdüğü çalar ve oradan hemen uzaklaşır. Elinde topuz olan izci gelen sese doğru gider ve topuzu vurmaya çalışır. Üç defa vuramazsa rolleri değişirler.

             KARAKTERİZE ETMEK

       İzciler iki sıra karşılıklı oturur. Her izci karşısındaki arkadaşının karakteristik bir özelliğini bulur ve adı ile beraber bir kağıda yazar. Oyunu idare eden adları okumadan karakteristik özellikleri okur. Okunan şeyin kendine ait olduğunu anlayan izci ayağa kalkar.

             YALNIZ ÜÇ KELİME

       Üç izci arkadaşlarının karşısında yanyana dururlar. Oyunu idare eden bilinen bir şarkıyı arkadaşlarına hatırlatır. Oyuna katılanlar şarkıyı şu şekilde söyleyecekler. Bir izcinin söylediği üç kelimeyi geçmeyecektir. Örnek: Birinci izci <Dağ başını duman> , ikinci <almış gümüş dere>, üçüncü <durmaz akar. Güneş> v.s. arada duraklama , yapılmaması gerekir. Bunlardan biri duraklar, şaşırırsa diğer dinleyici izci izcilerle değiştirilir.

             ESİR ALMACA

       İzciler halka olup otururlar. Grup başı bir şehir adı söyleyerek elindeki şapka veya mendili bir arkadaşına atar. Mendil kime geldi ise o, söylenen şehir adının son harfiyle başlayan bir şehir adı söyler. Eğer gecikirse veya yanlış söylerse mendili atan izcinin arkasına geçer esir olur, önündeki hata yapınca oradan kurtulur. Oyun böylece devam eder. Esirlerin kurtuluşu geliş sırasına göre olur.

             ZAMAN ÖLÇÜSÜ

       İzciler iki denk gruba ayrılarak karşılıklı iki sıra halinde otururlar. Her grubun başındaki izcide bir eşya ( taş, kalem, şapka…) bulunur. Her izci bu eşyayı elinde 10 veya 20 sn. tutmak suretiyle elden ele verir.

       Grupların hatalarını tesbit etmek için saatli iki izci kontrol eder. Hangi grup zamanı daha doğru tahmin ederse kazanır. Birinin yaptığı hatayı yanındaki izci düzeltebilir. Örneğin az tuttu ise kendisi fazla tutabilir.( her hangi bir işaret vermek veya saymak yasaktır.)

             DİKKAT OYUNU

       İzciler üç, dört kişilik guruplara ayrılır. Her gruba aynı tarihli gazeteden bir tane verilir. Gruplar oyunu idare edenden 20 m. Kadar uzağa bir sıra halinde dizilirler. Oyunu idare eden gazeteden bir başlık, bir resim, bir ilan adı söyler gruplardan hangisi daha evvel gösterirse bir sayı kazanır.

             ULUSLAR OYUNU

       Birkaç izci halka olur, otururlar, birer ellerini ortaya çizilmiş küçük bir dairenin içine koyarlar. Her biri bir ulus adı alır.

       Grup başı bu alınan adlardan hangisini söylerse diğerleri ellerini daireden çabuk çekmeğe, adı söylenen ise her hangi birinin eline vurmaya çalışır. Vurabilirse vurulanın adı bir tarafa yazılır, adı beş defa yazılan oyuncu bir sayı alır. Adı söylenen oyuncu diğer oyuncular gibi elini çabuk çekerse oda bir sayı alır. Sayılar birkaç tane olunca ceza verilir.

             BOM

       Oyuncular elele tutar bir halka olur. Bir izci bir der, yanındaki iki diğeri üç diyerek sırayla saymaya başlanır. Beş ve beşin katları söyleneceği zaman <BOM> denir. Şaşıran olursa halkadan çıkar, sayı saymaya devam edilir.

             BECERİKLİLİK OYUNLARI

             PARÇALANMIŞ MEKTUP

       İzciler 4-6 kişilik gruplara ayrılır. Her birine iki tarafı yazılı ve sekiz parça edilmiş birer mektup verilir. Mektupta önemli haberler vardır. Hangi grup parçaları daha evvel birleştirir ve içindeki yazıya göre hareket ederse oyunu kazanır. Örnek:

       Liderinizden bir ip alınız, kendi çadırınızın önüne bir kazık çakınız, bu ipi kazık bağı ile kazığa bağlayınız ve bir de kısaltma düğümü atınız.

       Bir kağıda da , buradan hareket ettik, beni takip et, dur ve sap, içilecek su var gibi teknik iz ve işaretlerini çiziniz.

       Ayağından yaralanmış bir arkadaşınızı lider çadırının önüne getiriniz. v.b.  gibi.

             DÜĞÜMLEMEK

       İzciler iki denk gruba ayrılır. Her grubun uzun bir ipi vardır. Gruplar bir sıra geniş kol durumunda karşılıklı dururlar. Verilen işaret üzerine her izci sırası geldikçe kör düğüm veya kısaltma düğümü yapar ve arkadaşına verir. Hangi grup doğru olarak önce bitirirse oyunu kazanır.

             BAĞLANMAK

       İzciler iki denk gruba ayrılır. Her grubun baş tarafında duran izcilerde birer ip vardır. İşaret verilince her izci kendi ayağına bir kazık bağı atar ve ipi yanındaki arkadaşına verir. Hangi grup evvel bitirirse oyunu kazanır. (Bağlı durumdan tekrar komut ile çözülerek çözülme yarış da yapılabilir.

             AYAKLA DEVİRMEK

       İki izci karşılıklı otururlar. Dizlerinin altına birer izci sopası geçirirler. Kollarını bacaklarının dışından, sopaların altından geçirerek sopayı güzelce sıkıştırırlar. Ayaklarıyla karşısındaki izciyi iterek devirmeye çalışırlar.

             KELİMEDEN TELGRAF

       İzciler halka olur otururlar. Lider bir kelime söyler. İzciler bu kelimeyi teşkil eden her harfi kullanarak anlamlı bir telgraf yazarlar. Her harf yeni oluşacak kelimenin baş harfi olacaktır. Örnek:

       ( İzci) ;  İzmir izcileri cumaya Zonguldak’tadır.

       (Kitap); İzci kamplarındaki pilavların tuzu azdır.

       (Kuyu); Uğur, kamp yemeklerini unutamıyor.

             TELGRAF YAZMAK

       Belirli bir zaman içinde, Örneğin 10 dakikada her izci bütün kelimeleri aynı harfle başlayan bir telgraf yazar. Neticede bütün telgraflar okunur. Telgraf şu şekilde değerlendirilir. En uzun yazan 10 sayı, kısa zamanda yazılan 20 sayı, komik olan 30 sayı kazanır.

             RESİM ÇİZMEK

       İzciler iki veya daha fazla gruba ayrılırlar. Gruplar derin kolda dizilirler . En baştakilere her hangi bir resim (örneğin, bir öküz başı, bir evin damı, bir insanın bacakları…) yarısı çizilerek verilir. İşaret verilerek kağıt elden ele dolaşır ve her izci resmin bir parçasını çizerek tamamlar. İyi benzeten grup birinciliği kazanır.

             YERDEKİ ELMAYI ISIRMAK

       İzci diz kapakları arkasına bir izci sopası sıkıştırarak iki dizinin üstüne çöker. Kollarını bacaklarının arasından , sopanın arkasına geçirir ve ellerini yere koyar. Bu durumda önüne konan elmayı ağzı ile ısırmaya çalışır.

(Sopa bacaklar ve kollar arasına sıkıştırılmış olmalıdır.)

             AĞAÇTAN MEYVE KOPARMAK

       İki ağaç veya iki izci sopası arasına bir ip gerilir. İpe elma, armut, üzüm gibi meyveler asılır. Meyvelerin yüksekliği sıçranınca ağza erişebilecek yükseklikte olmalıdır. Aynı boydaki izciler kolları arkadan bağlanmış halde meyvelerin altında dururlar. Verilen işaret üzerine sıçrayarak ağızlarıyla meyveleri koparmaya çalışırlar. Hangisi evvel koparırsa birinci olur.

       Meyve yerine yoğurda bulanmış ekmek asılacak olursa çok daha gülünç olur.

             SIRIK ÜZERİNDE DÜDÜK ÇALMAK

       İki izci karşılıklı sandalye, sandık, ağaç kütüğü veya yüksekçe bir yere çıkarak izci sopasının birer uçlarını omuzlarında sıkıca tutarlar. Sopanın ortasına bir düdük bağlanmıştır. Başka bir izci sopanın üzerine bir izci ipini katlayarak atar. İpin ortasını ensesine koyar, elleri ile ipin iki tarafından ve sopaya yakın bir yerden tutarak kendini yukarıya çeker, sopa üzerine asılmış düdüğü öttürür.

             İTİŞME

            İki izci karşılıklı dururlar. Bacaklarını yana açarlar. Aralarında bir kol uzunluğunda açıklık vardır. Verilen işaret üzerine elleriyle karşılıklı birbirlerinin avuçlarına vurarak dengeleri bozmaya ve ayaklarının yerini değiştirmeye çalışırlar. Kuvvetli vuracak gibi yaparak geri çekilmek ve karşısındakini aldatarak öne düşürmek sayılır. Ellerin yere değmemesi ve ayakların yerinden kımıldamaması gerekir.

             EĞLENCELİ GRUP OYUNLARI

            ARI SOKTU

            İzcilerden biri ebe olarak önde durur, biri elini arkadan kalçası üzerine koyar. Diğer beş altı izci bunun gerisinde dururlar .İzcilerden biri ebenin eline vurur. Ebe ,hemen geriye dönerek kim vurduğunu bulmaya çalışır. İzcilerin hepsi kendisi vurmuş gibi  bir poz alarak bulmasını güçleştirirler. Ebe kimin vurduğunu bulursa onunla yer değiştirir  .Her vuruştan sonra izciler arı gibi ses çıkarırlar.

            AYRAN  YARIŞI

            İzci tabakları içine ayran konur .İki izci bir izci sopasını kalçaları yüksekliğinde tutarlar. Yarışa katılacak izciler ayaklarını bu sopaya koyarlar ve cephe vaziyeti alırlar. Verilecek işaret üzerine tabaktaki ayranları içmeğe başlarlar. Kim evvel bitirirse kazanır.

            ÇUVAL YARIŞI

            Bütün koşucular çuval içine girerler kollar ya çuval içine sokulur ve çuval kollar üzerinden bağlanır veya kollar dışarıda bırakılır. Koşuya (ayakta,diz üstü,sırt üstü,karın üstü …) vaziyetlerinde başlatılabilir, koşu yolu üzerine engeller konulabilir. Çuval bulunmadığı zaman izcilerin ayakları bağlanarak aynı oyun oynatılabilir.

            TIRTIL YARIŞI

            Dört beş izci birbiri arkasında cephe vaziyetinde durular ve ayaklarını arkadakilerin omuzlarına koyarlar ve başlarını sıkıştırırlar. Bu şekilde bir çok tırtıllar yan yana getirilerek aralarında bir yarış yaptırılır. Eller daima ritim ile atılmalıdır, aksi taktirde tırtıl kopar. Tırtıl uzadıkça oyun zorlaşır.

            İĞNEYE İPLİK GEÇİRMEK

            Yarışa girenlere birer iğne ve birer sap iplik verilir. 50 m. Kadar uzaklığa iğneye iplik geçirerek kim evvel koşarsa yarışı kazanır. Durarak ipliği iğneye geçiren oyun dışı kalır.

            YUMURTA YARIŞI

            Bu yarışa katılan izcilere birer kaşık ve birer yumurta verilir. İzciler kaşığın sapını ağızları ile tutarak yumurtayı kaşığın içine koyarlar . Verilen işaret üzerine 50 m. Kadar uzakta olan varış yerine koşarlar. Yumurtayı düşürmeden kim evvel gelirse yarışı kazanır.

            SOYUNMA GİYİNME YARIŞI

            Yarışa katılacak izciler tam teçhizat ile bir sıra geniş kol durumunda dururlar. Verilen işaret üzerine pantolon ve etek  hariç soyunurlar. 30 m. Kadar uzakta duran izcilerin arkasından dolaşarak tekrar giyinirler. Bu yarış gruplar arasında da grup yarışı olarak yapılabilir.

            GARSON YARIŞI

            Bardaklara renkli su doldurulur. Bir tabak içine konur. 50 m. Kadar uzaklığa kim dökmeden götürürse yarışı kazanır.

            ÜÇ AYAKLI KOŞU

            İki izci yan yana durur. Birinin sağ ayağı diğerinin sol ayağına bağlanır. Bu şekilde üç ayak olmuş izciler bir sırada dururlar. Verilen işaret üzerine koşmaya başlarlar. Varış yerine kim evvel gelirse yarışı kazanır.

            SIÇRAYAN HALKA

            İzciler halka olurlar. Halkanın ortasında bir izci bulunur. Bu izcinin elinde bir ucuna ağırlık bağlanmış bir ip bulunur. İzci ipi çevirmeğe başlar ve yavaş yavaş uzatarak arkadaşlarının  ayaklarına çarptırmaya çalışır. Halkadaki izciler ip üzerinden atlayarak kurtulmaya çalışırlar. İpe değen oyunda çıkarılır.

            TREN

            İzciler 8-10 kişilik gruplara ayrılır. Gruplar tek sıra derin kol vaziyetinde dururlar. Her grubun önüne 15-20m kadar uzağa bir taş,sopa veya herhangi bir şey dikilir. İşaret verilince grupların birinci izcileri koşarlar , öne konmuş  olan işaretin arkasından dolaşır, kendi grubunun arkasından dolaşır ve ikinci izcinin  omzuna veya kalçasına tutunur. Bu defa ikisi birden aynı şekilde koşarlar ve üçüncü izciye bağlanırlar. Bu şekilde devam edip son izci de dolaştıktan sonra yerlerine gelirler ve esas vaziyete  beklerler. Hangi grup evvel bitirirse oyunu kazanır.

            ÜÇ TAŞLA DERE AŞMAİ

            İzciler 8-10 kişilik gruplara ayrılır. Her grup başı önünde 3 yassı taş vardır. İşaret verilince izci iki taşı yere koyar ve onların üzerine basar. Üçüncü taşı öne koyar ona basar, arkadaki taşı alır öne koyar, bu suretle hiç yere basmadan yarış yerine kadar gider. Karşıda kendi grubunun yarısı bulunur, bunlardan biri aynı şekilde geri gelir ve oyun böylece devam eder .Hangi grup evvel bitirirse oyunu kazanır. (Yere basan oyuncu başladığı yerden tekrar başlar.)

            AYAKKABI YAKALAMAK

            10- 15 İzci halka olur, otururlar. Dizlerini karınlarına çekerek bacaklarının altında bir tünel meydana getirirler. Halkadakiler bacaklarının altında elden ele bir ayakkabı dolaştırırlar. Halkanın dışında bir izci bu ayakkabıyı yakalamaya çalışır. İzcilerin elleri daima bacaklarının altında ve hareketlidir. Ayakkabı elden ele verilir ve gidiş istikameti istenildiği gibi değiştirilir. Ebe ayakkabıyı bulursa halkaya geçer , yakalattıran ebe olur.

            ŞEKERE YETİŞMEK

            Sağlam bir sandalye  ön ayakları üzerine yere yatırılır. Sandalye arkalığının ön kenarına bir şeker konur. İzci sandalyenin arka ayakları üzerine oturur ve elleriyle arkalığından tutar. İzci öne eğilerek ağzı ile şekere yetişecektir.

            DAİRE OYUNLARI

-Oyuncular halka olurlar, ebe ortada gözleri bağlıdır. Ebenin elinde sopa vardır. İzciler ebenin etrafında dönmeye başlarlar, ebe sopa ile birisini işaret eder. İşaret edilen izci sopanın ucundan tutar. Ebe kendisine bir hayvan sesini taklit etmesini ister ve sesinden tanımaya çalışır. Tanırsa yer değiştirilir. Tanımazsa oyun devam eder.

            -Oyuncular halka olur otururlar. Ebe ortada durur. Herkes bir hayvan ismi alır. Ebe iki hayvan ismi söyler. İsimleri söylenenler yer değiştirmeye çalışacaklardır. Bu sırada açıkta kalan yerlere ebe oturur. Açıkta kalan ebe olur.

            -Ebenin gözleri bağlanır. Üç defa kendi etrafında döndükten sonra (Bu esnada halka olmuş oyuncular yer değiştirebilir.) Halkanın kenarına getirilir. Ebe sıra ile oyunculara “sen kimsin ?” diye sorar. Kendisine sorulan da “Benim” diye cevap verir. Böyle en çok üç kişiye sorar ve sesinden kim olduğunu anlamaya çalışır.

            -İzciler halka olur. Lider ortada kendisinin bir yere bıraktığı elmanın birisinin tarafından alındığını söyler. Birisini işaret ederek “Bunun çaldığını tahmin ediyorum .“ der. İşaret edilen , ağzını açmadan ve gülmeden ,gülümsemeden ,işaretlerle kendinin çalmadığını ifade eder. Başkasını gösterir. Gösterilen de aynı şeyi tekrarlar. Gülenler oyun dışı kalır.

            -Daire şeklinde durulur. İki kişinin birisi kurt,birisi kuzu olur. Her ikisinin de gözleri bağlanır ve daire içinde birbirinden uzaklaştırılırlar. Kurt “hav !” diye bağırınca ,kuzu “Mee” diye yanıt vermek zorundadır. Kurt kuzuyu bulmaya çalışırken kuzu da kurdun elinden kurtulmaya çalışır. Kuzu yakalandığında oyuncular değiştirilerek oyuna  devam edilir.

            -Halka şeklinde durulur. Birisi elinde tavşanı temsil eden bir eşyayla,karşısında duran birisinin elinde de köpeği temsil eden bir eşya bulunur. Başla deyince ,oyuncular tavşan ve köpeği yanındakilere vermeye çalışırlar. Tavşanı tutanlar onu köpekten kaçırmaya,köpeği tutanlar da onu tavşana  yakınlaştırmaya çalışırlar. Köpek tavşana kimin elindeyken yetişirse  o oyun dışı kalır.

            -Oyuncular oturarak bir daire olurlar. Yalnız bunlardan biri zavallı kedidir. Oyun başlayınca kedi arkadaşlarından birinin önünde diz  çökerek miyavlamaya başlar. Önünde duran oyuncu hiç gülümsemeden “zavallı pisi” diye sürekli tekrarlar. Bunu söylerken gülerse kediyle yer değiştirir,oyun başka biri ile devam eder. Miyavlayan sesini istediği tonda değiştirebilir.

            -Ebe halkanın ortasına geçer. Hakem de halkanın içindedir. Hakem ebeye, halkadaki oyunculardan birinde düdük olduğunu söyler. Düdüğü kimin çaldığını bulup , düdüğü de bulmasını ister. Oysa düdük hakemin arkasındadır. Hakemin arkasındaki düdüğü halkadakilerden biri çalar . Ebe oraya doğru yönelir .Hakem oradan başka bir yere geçer. Ebe düdüğü bulmaya çalışırken hakemin bulunduğu yerden düdük sesi gelir ve böylece aldatmaca devam eder. (Hakem düdüğü arkadan beline bağlamalı ve belli etmemelidir.)

            -Bütün izciler bir daire şeklinde dizilirler. Önlerine keplerini ya da fularlarını   yere koyarlar. Yalnız bunlardan birisinin kepi ortaya konur. Kepin içinde kampçılığa ait sorular bulunur. Başla deyince herkes keplerin dışında bir daire şeklinde koşmaya başlarlar. Dur komutu verilince herkes olduğu yerde ki kepin veya fuların önünde durur. Açıkta kalan kimse ortaya geçer ve kepin içinden bir kağıt alır, kağıttaki soruyu yanıtlamaya çalışır. Yanıt veremezse oyundan çıkarılır. Kepin içinde ceza yerine geçecek bazı hareketler de soru yerine konabilir.

            – İzciler daire şeklinde dizilirler, ortada ebe vardır. Ebe izcilerden birinin önüne geçerek komşularını severmisin der. Ötekide evet diye cevap verir. Ebe en çok kimi seversin der. İzci de  arkadaşlarının ikisinin adını söyler. İzcilerden kimlerin adları söylendiyse yer değiştirirler. Bu arada ebede onlardan birisinin yerini almaya çalışır. Açıkta kalan ebe olur. Ebenin sorduğu soruya bazen hiçbirini sevmem tanışmak üzereyim diyebilir. Bu taktirde bütün izciler yer değiştirmek zorundadır. Ebede bu esnada yer bulur. Açıkta kalan ebe olur.

            -Daire şekline giren izcilerin ortasında    ebe vardır. Ebe yüzünü yıkıyor deyince ,herkes yüzünü yıkar gibi yapacaktır. Bu arada ebe söylediği kelimelere bağlı kalmayıp istediği hareketi yapacaktır. İzciler yalnız söylenen hareketi yapacaktır.

            DİKKAT OYUNLARI

            -Lider “Yeşil görüyorum” diye başlar. İzciler o şeyi bulmaya çalışır. Bulan aynı şekilde devam eder.” Tahtadan bir şey”,”bakırdan bir şey “veya “a ile başlayan bir şey görüyorum “ diye de oynanabilir. Bu oyun izcilerin çeşitli renk algılama ,çeşitli maddeleri tanıma yeteneklerini artırır. 

            -Ebe gözlerini kapar. İzcilerden biri odadan çıkar. Ebe gözlerini açınca kimin dışarıya çıktığını  bulmaya çalışır. Dışarı çıkanı bilirse ,çıkan ebe olur. (Kalabalık ortamlarda oynanabilir.)

            -Bir izci (ekip,oba,öbek de olabilir)dışarı çıkar. Odadakiler  bir eşyanın ismini seçerler. Dışarıdaki(ler) içeriye alınır. Yirmi soru sorarak o eşyayı bulmaya çalışır. Arada iki  tahminde bulunulabilir ancak üçüncü de bilinmesi gerekir.

            -İzciler iki sıra halinde sıralanırlar. Her sıradan birer kişi ortaya gelir. Lider bir harf söyler ve o harfle başlayan bir kelimeyi daha önce söylemeye çalışırlar. Hızlı davranamayan çıkar,yerine sırasından başka izci gelir. Grupta tek izci kalıncaya dek oyuna devam edilir.

            -Yerde iç içe beş daire çizilir. Küçüğün çapı bir ayak,büyüğün ise dört ayak olmalıdır. Dairelerden beş metre uzakta duran izciler ,bir taşı veya bir tahta parçasını sıra ile dairelere fırlatırlar. Taşı en içteki daireye atan dört,büyüğüne atan üç,daha büyüğüne atan iki,en dıştakine atan bir puan alır. Bir süre sonra alınan puanlar sayılır. En çok puan alan kazanır.

            -Tembel kurt. Kurdun ini olacak bir daire çizilir. Bundan onbeş metre uzaklıkta çocukların evini temsil eden bir kare çizilir. Ebe  tembel kurt olur ve ininde oturur. İzciler evlerinden çıkarak ve kurdun ini  önüne gelerek kurdu,”Tembel kurt,bizi yakalayamaz.” diye kızdırırlar. Kurt kızınca inden çıkar ve izcilerin arkasından koşmaya başlar. İzciler evlerine doğru kaçışırlar. Evlerine girmeden,kurt kaç kişiyi tutarsa ininde hapseder. Bir izci kalasıya kadar oyun devam eder.

            -Yakup nerdesin: Bütün oyuncular daire olur. İki kişinin gözleri bağlanır. Birisi sorar “Yakup nerdesin” diye. Öbürüde 3 defa eliini birbirine vurur. Bu şekilde onu bulmaya çalışır.

            -Yakup Söyledi: Yakup söyledi kelimesi söylenmedikçe hiçbir hareket yapılmaz. Hareketi yapan  oyundan çıkarılır. Örnek:

            -“Yakup söyledi kollar yana kalkar” , denince kollar kalkar.

            -“Kollar kalkar” deyince kalkmaz.  

            AÇIK HAVA OYUNLARI

            -Eşli Kovalamaca: Oyuncular arasından gönüllü iki çocuk seçilir. Bunlar elele tutuşarak arkadaşlarını kovalamaya başlar. İki kişiyi vurursa bunlarda elele tutuşarak diğerlerini kovalamaya başlar. En son kalan üç kişi başarılı sayılır. 

            -Çömel Kurtul: Oyunculardan biri ebe seçilir. Ebe arkadaşlarını kovalarken ayakta vurabilirse ebelikten kurtulur. Kovalanan kendini kurtarmak ve vurulmamak için hemen çömelirse ebe onu vuramaz. Veya ebe ayakta gördüğünü vurunca onuda ebe yapar vurucular çoğalmış olur. En son vurulmayan üç oyuncu başarılı sayılır.

Bir Cevap Yazın