Tarihi


KÜRŞAT DESTANI Büyük Göktürk Devleti yıkılmış,Türkler dağıtılmış, kalanlar tamamen Çinin esaretine girmiştiler.Büyükoyunlarla,büyük hilelerle koca Türkistan Çin esaretine girmişti.Çinliler yavaş yavaş himayesi altındaki Türklere Çin adetleri aşılıyor, Çin elbiseleri giydiriyo,Çimce konuşturuyor ve onlara Türklüklerini unutturmaya çalışıyorlardı… Hakaniyet ailesinden kalan tek kişi Göktürk Prensi de Çin de esir durumundaydı… Tang İmparatorluğu’nun baş muhafızı olan […]

Kürşat ve Kırk Delisi


Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP’li üyelerinin, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinin yeniden düzenlenmesi formülü üzerinde çalıştığı, “Atatürk milliyetçiliğine bağlı” ifadesinin çıkarılması, “devletin dili Türkçedir” hükmünün “resmi dil Türkçedir” olarak değiştirilmesi için komisyona öneri sunacağı bildirildi. Anayasada “değiştirilemez madde olmaması gerektiğini savunan” AKP, Atatürk milliyetçiliği ibaresinin de kaldırılmasını istiyor. AKP, egemenliği düzenleyen 6. […]

Anayasa Değişiyor, Ülke Uyutuluyor


Avrupalılarla güreşmeyi cihad kabul eden cihan şampiyonu pehlivan KOCA YUSUF Pehlivanlarımızın dünyaya nam saldıkları 19. asırdayız. Henüz yürümeye başladığı andan itibaren akranlarıyla kapışarak pehlivanlığa ilk adımı atan yiğitlerimiz, büyüdükçe ustaların nezareti altında güreş dersi alarak er meydanına hazırlanmaktadırlar. Devrin hâkim havası altında, sağlam bir dinî ve millî kültür alan pehlivanlar, […]

Bir Türk Dünyaya Bedel, İşte İspatıKanuni Sultan Süleyman Döneminde “İbrahim Paşa” Kânûnî Sultan Süleymân Han’ın ikinci sadrâzamı. 1493 yılında Epir’de Parga yakınlarında bir köyde doğdu. Altı yaşlarında iken Bosna beylerbeyi İskender Paşa’nın bir akını sırasında ele geçirildi. İstidat ve kabiliyeti görülerek Kefe sancakbeyi olan şehzâde Süleymân’a hediye edildi. Onunla beraber büyüdü. İslâm terbiyesi ile yetiştirildi. […]

Mühteşem Yüzyılın Gerçek KarakterleriAvşarlar (Afşarlar) On birinci yüzyıldan itibaren, mühim roller oynamak suretiyle, adlarını zamanımıza kadar yaşatmış Oğuz boyu. Bozokların Yıldızhanoğulları kolundandırlar. Büyük Selçuklu Devleti‘nin kuruluşundan önce, diğer Oğuz boyları ile beraber, Kıpçak çölünde yaşarlardı. 1135-1136 yıllarında, reisleri Arslanoğlu Yakub Bey kumandasında gelerek Huzistan’a yerleştiler. Yakub’dan sonra Afşarların başına Aydoğdu bin Küşdoğan geçti. […]

Türk Boylarından AvşarlarBağdat kenti yakınlarındaki Nippur kasabası yakınlarında yapılmış olan arkeolojik kazılar binlerce tabletten oluşan bir Sümer kütüphanesine ulaştı. Ele geçen tabletler tufan olayını bütün ayrıntılarıyla anlatıyordu. Bu metinler ünlü Gılgameş destanından da eskidir. Gılgameş Destanı, Mezopotamya’daki Uruk kentinin ünlü kralı Gılgameş üstüne söylenmiş bir destandır .O güne dek, Nuh ile İbrahim […]

Nuh Tufanı Hakkında Bulunan Tabletler


ataturk
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Alkan, “Atatürk” soyadının nasıl bulunduğuna açıklık getirdi. Toplumsal Tarih Dergisi’nin Ocak 2011 sayısında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Ö. Alkan imzasıyla yayınlanan, “En Doğru Bildiğimizden Kuşkulanmak; ‘Atatürk’ Soyadı Nasıl Bulundu?” başlıklı yazıda, Ulu Önder’e Atatürk soyadının verilmesine ilişkin çok […]

Neden “Atatürk”!


sinsirak
Sivrihisar da Kumluyol Mezarlığı arkasında kalan tepe üzerinde yatan bir atamız olduğu söyleniyordu. Bizlerde izcilerimizle bunu yerinde görmek için yollara düştük. Sabah saat 10 da Sivrihisar Adliyesi önünde buluştk ve ordan Meşhur Münir Ustanın çorbasından içmeye gittik. İçimiz ısıttıktan sonra planladığımız güzergah üzerinden yola koyulduk. Kar sularınında erimesiyle çeşitli boylarda mini şelaleler oluşmuştu. Yamaçlarda yer alan badem ağaçlarının da çiçek açtığını gözlemledik. Şınşırak tepesine ulaştığımızda gerçektende orda yer alan beş adet mezar olduğunu gördük.

İzcilerle Şınşırak Dedeyi Ziyaret Ettik