Kürşat ve Kırk Delisi

KÜRŞAT DESTANI Büyük Göktürk Devleti yıkılmış,Türkler dağıtılmış, kalanlar tamamen Çinin esaretine girmiştiler.Büyükoyunlarla,büyük hilelerle koca Türkistan Çin esaretine girmişti.Çinliler yavaş yavaş himayesi altındaki Türklere Çin adetleri aşılıyor, Çin elbiseleri giydiriyo,Çimce konuşturuyor ve onlara Türklüklerini unutturmaya çalışıyorlardı… Hakaniyet ailesinden kalan tek kişi Göktürk Prensi de Çin de esir durumundaydı… Tang İmparatorluğu’nun baş muhafızı olan Kürşad ve onun 40 korkusuz […]

Continue reading →

Anayasa Değişiyor, Ülke Uyutuluyor

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP’li üyelerinin, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinin yeniden düzenlenmesi formülü üzerinde çalıştığı, “Atatürk milliyetçiliğine bağlı” ifadesinin çıkarılması, “devletin dili Türkçedir” hükmünün “resmi dil Türkçedir” olarak değiştirilmesi için komisyona öneri sunacağı bildirildi. Anayasada “değiştirilemez madde olmaması gerektiğini savunan” AKP, Atatürk milliyetçiliği ibaresinin de kaldırılmasını istiyor. AKP, egemenliği düzenleyen 6. maddenin şimdiki halinin “Millet, egemenlik […]

Continue reading →

Bir Türk Dünyaya Bedel, İşte İspatı

Avrupalılarla güreşmeyi cihad kabul eden cihan şampiyonu pehlivan KOCA YUSUF Pehlivanlarımızın dünyaya nam saldıkları 19. asırdayız. Henüz yürümeye başladığı andan itibaren akranlarıyla kapışarak pehlivanlığa ilk adımı atan yiğitlerimiz, büyüdükçe ustaların nezareti altında güreş dersi alarak er meydanına hazırlanmaktadırlar. Devrin hâkim havası altında, sağlam bir dinî ve millî kültür alan pehlivanlar, mertlik, yiğitlik, pehlivanlık yarışıı yapmayı […]

Continue reading →

Mühteşem Yüzyılın Gerçek Karakterleri

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde “İbrahim Paşa” Kânûnî Sultan Süleymân Han’ın ikinci sadrâzamı. 1493 yılında Epir’de Parga yakınlarında bir köyde doğdu. Altı yaşlarında iken Bosna beylerbeyi İskender Paşa’nın bir akını sırasında ele geçirildi. İstidat ve kabiliyeti görülerek Kefe sancakbeyi olan şehzâde Süleymân’a hediye edildi. Onunla beraber büyüdü. İslâm terbiyesi ile yetiştirildi. Şehzâde Süleymân’ın îtimât ve dostluğunu […]

Continue reading →

Kanuni Sultan Süleyman’ ın Hayatı

Padişahlık Sırası 10 Saltanatı 46 Yıl İslâm Halifelik Sırası 75 Cülûsu 30 Eylül 1520 Babası Yavuz Sultan Selim Hân Annesi Hafsa Hatun Doğumu 27 Nisan 1495 Vefâtı 7 Eylül 1566 Kabri İstanbul Süleymaniye Câmiî Bahçesindedir Osmanlı Devletinin onuncu sultânı ve İslâm halîfelerinin yetmiş beşincisi. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Âişe Hafsa Sultan olup, 27 […]

Continue reading →