Tarihi


KÜRŞAT DESTANI Büyük Göktürk Devleti yıkılmış,Türkler dağıtılmış, kalanlar tamamen Çinin esaretine girmiştiler.Büyükoyunlarla,büyük hilelerle koca Türkistan Çin esaretine girmişti.Çinliler yavaş yavaş himayesi altındaki Türklere Çin adetleri aşılıyor, Çin elbiseleri giydiriyo,Çimce konuşturuyor ve onlara Türklüklerini unutturmaya çalışıyorlardı… Hakaniyet ailesinden kalan tek kişi Göktürk Prensi de Çin de esir durumundaydı… Tang İmparatorluğu’nun baş muhafızı olan […]

Kürşat ve Kırk Delisi


Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP’li üyelerinin, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinin yeniden düzenlenmesi formülü üzerinde çalıştığı, “Atatürk milliyetçiliğine bağlı” ifadesinin çıkarılması, “devletin dili Türkçedir” hükmünün “resmi dil Türkçedir” olarak değiştirilmesi için komisyona öneri sunacağı bildirildi. Anayasada “değiştirilemez madde olmaması gerektiğini savunan” AKP, Atatürk milliyetçiliği ibaresinin de kaldırılmasını istiyor. AKP, egemenliği düzenleyen 6. […]

Anayasa Değişiyor, Ülke Uyutuluyor


Avrupalılarla güreşmeyi cihad kabul eden cihan şampiyonu pehlivan KOCA YUSUF Pehlivanlarımızın dünyaya nam saldıkları 19. asırdayız. Henüz yürümeye başladığı andan itibaren akranlarıyla kapışarak pehlivanlığa ilk adımı atan yiğitlerimiz, büyüdükçe ustaların nezareti altında güreş dersi alarak er meydanına hazırlanmaktadırlar. Devrin hâkim havası altında, sağlam bir dinî ve millî kültür alan pehlivanlar, […]

Bir Türk Dünyaya Bedel, İşte İspatıKanuni Sultan Süleyman Döneminde “İbrahim Paşa” Kânûnî Sultan Süleymân Han’ın ikinci sadrâzamı. 1493 yılında Epir’de Parga yakınlarında bir köyde doğdu. Altı yaşlarında iken Bosna beylerbeyi İskender Paşa’nın bir akını sırasında ele geçirildi. İstidat ve kabiliyeti görülerek Kefe sancakbeyi olan şehzâde Süleymân’a hediye edildi. Onunla beraber büyüdü. İslâm terbiyesi ile yetiştirildi. […]

Mühteşem Yüzyılın Gerçek Karakterleri